نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2640
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1034
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9 در مشهد نوشته شده توسط شریفان 363
هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد72 مصوبه در سال 95 داشته است نوشته شده توسط 114 184
پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است نوشته شده توسط 114 169
برگزاری نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 441
اجرای طرح بهسازی بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی در دستور کار قرار گرفت نوشته شده توسط 114 138
بهسازی و بازسازی بیش از 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در قالب طرح هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
تمدید مهلت نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 245
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 259