نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نرم افزارهای طراحی شده در دانشگاه مشهد مورد استقبال وزارت بهداشت قرار گرفت نوشته شده توسط 114 263
با حضور دکتر دارابی از هفت سامانه حوزه توسعه دانشگاه رونمایی شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 598
انجام پژوهش کاربردی در خصوص بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی نوشته شده توسط ظریف 186
تقدیر معاون درمان دانشگاه از گروه مهندسی سازمان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط ظریف 247
بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی از نظر مطابقت با شاخص‏های اسلامی نوشته شده توسط ظریف 245
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح 160 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 822
برگزاری کمیته تخصصی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 543
برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی مدیران سرمایه انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 9 کشور نوشته شده توسط احمد زاده 447
انجام پژوهش کاربردی در خصوص آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط ظریف 386
برگزاری پنجمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 424