نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 103
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود نوشته شده توسط 114 228
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هشت هزار بازنشسته دارد نوشته شده توسط 114 595
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط 114 264
برگزاری آزمون استخدامی پذیرش 220 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مومن نژاد 426
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 481
رونمایی از مجموعه کتابهای دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 961
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 256
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3169