نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بازدید مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت از بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان نوشته شده توسط موسوی 701
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول نوشته شده توسط احمد زاده 564
افزایش تخت های اورژانس بیمارستان طالقانی در آینده نزدیک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 377
دانشگاه تعهد خود را در خصوص نیروهای شرکتی به روز انجام داده است نوشته شده توسط 114 775
برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 460
حجم بدهی کنونی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 650 میلیارد تومان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 371
آتش سوزی در بخشی از آشپزخانه بیمارستان قائم بدون هیچ خسارتی مهار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 761
نصب و راه اندازی یک دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت ثامن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 397
توسعه و احداث 320 هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 270
تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2925

آخرین اخبار