نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای طرح بهسازی بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی در دستور کار قرار گرفت نوشته شده توسط 114 185
بهسازی و بازسازی بیش از 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در قالب طرح هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 217
تمدید مهلت نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 327
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 323
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 165
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود نوشته شده توسط 114 283
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هشت هزار بازنشسته دارد نوشته شده توسط 114 749
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط 114 338
برگزاری آزمون استخدامی پذیرش 220 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مومن نژاد 582
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 573