نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1243
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9 در مشهد نوشته شده توسط شریفان 534
هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد72 مصوبه در سال 95 داشته است نوشته شده توسط 114 360
پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است نوشته شده توسط 114 321
برگزاری نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 632
اجرای طرح بهسازی بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی در دستور کار قرار گرفت نوشته شده توسط 114 319
بهسازی و بازسازی بیش از 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در قالب طرح هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 312
تمدید مهلت نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 445
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 443
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 257

آخرین اخبار