نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد جایگاه بسیار خوبی در حوزه آمار دارد نوشته شده توسط 114 351
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 629
بازدید مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت از بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان نوشته شده توسط موسوی 804
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول نوشته شده توسط احمد زاده 637
افزایش تخت های اورژانس بیمارستان طالقانی در آینده نزدیک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 453
دانشگاه تعهد خود را در خصوص نیروهای شرکتی به روز انجام داده است نوشته شده توسط 114 864
برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 559
حجم بدهی کنونی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 650 میلیارد تومان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 440
آتش سوزی در بخشی از آشپزخانه بیمارستان قائم بدون هیچ خسارتی مهار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 843
نصب و راه اندازی یک دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت ثامن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 504