نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افتتاح بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید مدرس کاشمر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 221
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 364
ارتقاء ایمیل سرور دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جدیدترین نسخه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 387
کسب رتبه برتر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط احمد زاده 776
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 111
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص حق ماموریت اساتید بازنشسته نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 495
تمامی اقدامات مدیریت بودجه دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی پیش می رود نوشته شده توسط 114 278
طلب 566 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 390
استاندار خراسان رضوی؛ رشد 26 درصدی تخت های بیمارستانی در خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 252
برای نخستین بار؛ نصب و راه اندازی دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت دانش آموز مشهد نوشته شده توسط 114 451