نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رونمایی از مجموعه کتابهای دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1089
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 313
برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 327
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3268
افتتاح بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید مدرس کاشمر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 305
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 436
ارتقاء ایمیل سرور دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جدیدترین نسخه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 503
کسب رتبه برتر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط احمد زاده 846
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 182
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص حق ماموریت اساتید بازنشسته نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 581