نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود نوشته شده توسط 114 384
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هشت هزار بازنشسته دارد نوشته شده توسط 114 878
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط 114 450
برگزاری آزمون استخدامی پذیرش 220 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مومن نژاد 701
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 656
رونمایی از مجموعه کتابهای دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1252
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 422
برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 464
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3421
افتتاح بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید مدرس کاشمر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 434