نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
توسعه و احداث 320 هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 325
تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3036
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1325
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9 در مشهد نوشته شده توسط شریفان 620
هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد72 مصوبه در سال 95 داشته است نوشته شده توسط 114 446
پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است نوشته شده توسط 114 410
برگزاری نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 731
اجرای طرح بهسازی بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی در دستور کار قرار گرفت نوشته شده توسط 114 427
بهسازی و بازسازی بیش از 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در قالب طرح هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 402
تمدید مهلت نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 551

آخرین اخبار