نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 528
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 353
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود نوشته شده توسط 114 491
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیش از هشت هزار بازنشسته دارد نوشته شده توسط 114 1037
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط 114 558
برگزاری آزمون استخدامی پذیرش 220 بهورز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مومن نژاد 831
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 751
رونمایی از مجموعه کتابهای دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1401
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 526
برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 550

آخرین اخبار