نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعلام مصوبات نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 854
پایش برنامه عملیاتی تضمین کننده ادامه راه خواهد بود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 333
برنامه عملیاتی سال 96 بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 656
برنامه عملیاتی حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 291
متن و حاشيه؛ بازديد مديران استان از پروژه های دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 738
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 822
تاکید بر ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان بیمارستان ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1152
وزیر بهداشت، دولت به توسعه خدمات در مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 930
برگزاری نشست مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 162
با حضور استاندار، بهره برداری از پروژه های سلامت محور شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 330