نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 545
ارتقاء ایمیل سرور دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جدیدترین نسخه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 727
کسب رتبه برتر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط احمد زاده 1021
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 258
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص حق ماموریت اساتید بازنشسته نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 676
تمامی اقدامات مدیریت بودجه دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی پیش می رود نوشته شده توسط 114 470
طلب 566 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 549
استاندار خراسان رضوی؛ رشد 26 درصدی تخت های بیمارستانی در خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 439
برای نخستین بار؛ نصب و راه اندازی دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت دانش آموز مشهد نوشته شده توسط 114 667
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه های برتر در اجرای برنامه عملیاتی نوشته شده توسط 114 806

آخرین اخبار