نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید بر ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان بیمارستان ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1236
وزیر بهداشت، دولت به توسعه خدمات در مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 993
برگزاری نشست مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 192
با حضور استاندار، بهره برداری از پروژه های سلامت محور شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 373
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی ابن سینا و همراه سرا بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1028
استقرار بخش های مختلف دانشکده داروسازی در ساختمان جدید نوشته شده توسط 114 675
حرکت از کارگزيني به سمت مديريت منابع انساني در بيمارستان امام رضا (ع) نوشته شده توسط محسن فراهی 251
ارائه دست آوردهای کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت و استانداری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 499
تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در روزهای سرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 477
بیمارستان تخصصی کودکان اکبر نیمه اول اسفند افتتاح می شود نوشته شده توسط 114 4424