نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3582
افتتاح بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید مدرس کاشمر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 558
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 620
ارتقاء ایمیل سرور دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جدیدترین نسخه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1167
کسب رتبه برتر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط احمد زاده 1154
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 340
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص حق ماموریت اساتید بازنشسته نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 762
تمامی اقدامات مدیریت بودجه دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی پیش می رود نوشته شده توسط 114 588
طلب 566 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 657
استاندار خراسان رضوی؛ رشد 26 درصدی تخت های بیمارستانی در خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 533