نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایش برنامه عملیاتی تضمین کننده ادامه راه خواهد بود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 487
برنامه عملیاتی سال 96 بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1062
برنامه عملیاتی حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 442
متن و حاشيه؛ بازديد مديران استان از پروژه های دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 955
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 975
تاکید بر ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان بیمارستان ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1340
وزیر بهداشت، دولت به توسعه خدمات در مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1106
برگزاری نشست مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 262
با حضور استاندار، بهره برداری از پروژه های سلامت محور شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 452
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی ابن سینا و همراه سرا بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1177

آخرین اخبار