نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کسب رتبه پیشتاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظام مدیریت عملکرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 627
اعلام مصوبات نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1283
پایش برنامه عملیاتی تضمین کننده ادامه راه خواهد بود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 552
برنامه عملیاتی سال 96 بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1207
برنامه عملیاتی حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 540
متن و حاشيه؛ بازديد مديران استان از پروژه های دانشگاه علوم پزشكي مشهد نوشته شده توسط 114 1035
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1056
تاکید بر ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان بیمارستان ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1406
وزیر بهداشت، دولت به توسعه خدمات در مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1231
برگزاری نشست مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 319