نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری نشست بررسی درآمدهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 334
تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از کارکنان هسته گزینش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 775
بیمارستان 540 تختخوابی امام رضا(ع) مشهد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 770
برنامه راهبردی دانشگاه مهمترین سند برای دستیابی به اهداف نوشته شده توسط هدی نداف 783
کارانه دی ماه 94 پرسنل بیمارستانی تا پایان هفته پرداخت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1122
طلب هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 650
رونمایی از سامانه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 1639
بازدید معاون توسعه دانشگاه از روند بررسی مدارک شرکت کنندگان در آزمون استخدامی متمرکز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 985
بازدید معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور از پروژه های موفق دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 336
برگزاری چهارمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 261