نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب دبیر هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 480
انتصاب معاون درمان به عنوان رییس کارگروه بازنگری برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 453
انتصاب مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 883
نام نویسی بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 593
دعوت به همکاری نیروی شیفت دوم برای خدمت در بانک چشم دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 609
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 411
برگزاری آزمون توجیهی بدو استخدام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 300
انتصاب مدیر طرح آموزش و مشاوره زوجین بدو ازدواج نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 311
انتصاب رییس کمیته تخصصی اندیشگاه سلامت استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 377
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 515