نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 113
برگزاری مراسم تقدیر از برترین کارکنان ادارات کارگزینی واحدهای دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 130
برگزاری 614 هزار و 753 نفر ساعت دوره آموزشی برای پرسنل دانشگاه نوشته شده توسط 114 263
برگزاری نخستین دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پیشرفته (ACLS ) در دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 323
انتصاب رییس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیر عامل استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 423
آغاز دور دوم از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 187
تأیید 555 پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 317
انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 462
انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 477
ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95 نوشته شده توسط 114 182