نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب سرپرست مدیریت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
ابلاغ دستورالعمل کشیک تعطیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 188
انتصاب اعضای ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
ورزش سازمانی یکی از محورهای اصلی ایجاد نشاط در میان کارمندان است نوشته شده توسط 114 66
منابع انسانی اصلی ترین و حیاتی ترین سرمایه و منبع هر سازمان است نوشته شده توسط 114 108
انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور هماهنگی با سازمان های سطح استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
توسعه کمی و کیفی خدمات رفاهی و ورزشی از مهمترین اهداف مدیریت پشتیبانی دانشگاه در سال آینده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 112
انتصاب رییس کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ستاد اجرایی خدمات سفر استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
انتصاب رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160

آخرین اخبار