نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 49
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 54
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 608
انتصاب سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اکبر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 773
انتصاب رییس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 562
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 188
انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 327
ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه تغییری نکرده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 433
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 303
فراخوان نام نویسی داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 166