فراخوان جذب نیرو در شیفت دوم در بیمارستان قائم(عج)

  • PDF

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج) مشهد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز، فراخوان جذب نیرو در شیفت دوم را منتشر نموده است.

به گزارش وب دا، این فراخوان برای اشتغال در کلینیک ویژه و درمانگاه مرکزی در پست های منشی، متصدی امور دفتری، پذیرش و بایگانی به صورت اضافه کاری(در قالب شیفت دوم) است.

متقاضیان می توانند در صورت تمایل برای نام نویسی با شماره 05138012247 (آقای بختیاری) تماس حاصل کنند. 

آخرین اخبار