انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان

  • PDF

 رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان طی حکمی دکتر حمیدرضا بهرامی معاون بهداشت دانشگاه را به عنوان جانشین خود در کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم از معاون بهداشت دانشگاه خواست با عنایت به دستورالعمل و الگوی اجرایی قرارگاه پدافند زیستی استان، همچنین شرح وظایف و ماموریت کارگروه فوق با همکاری سایر اعضاء ضمن صدور ابلاغ برای نماینده های تام الاختیار دستگاه های عضو، نسبت به برگزاری جلسات و پیگیری ماموریت های ابلاغی کارگروه اهتمام ورزد.

رییس دانشگاه، برنامه ریزی جهت واکسینه نمودن افراد مورد تهدید و افراد مستعد بیماری در سطح استان، تجزیه و تحلیل تهدیدات احتمالی زیستی، توزیع اقلام محافظتی پیشگیرانه مانند لباس های محافظ، ماسک، سیستم های حفاظت جمعی و ... در سطح جامعه، برنامه ریزی برای پیشگیری از گسترش و کنترل بحران آلودگی زیستی و ایجاد آمادگی در مراکز تحت امر برای اجرای طرح های پیشگیرانه را از اهم ماموریت های کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان برشمرد.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار