انتصاب مدیر شبکه و درمان شهرستان درگز

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم، دکتر خلیل پاریاب را به عنوان  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگزمنصوب نمود.

پاسخگويي مناسب به نيازها و خواسته‌هاي مردم شريف شهرستان در حوزه سلامت ،هماهنگي لازم با معاونين و مديران دانشگاه در خصوص تکاليف قانوني حوزه سلامت ،تعامل سازنده با مسئولين  شهرستان در راستاي عملياتي نمودن اهداف نظام سلامت متناسب با نياز جامعه تحت پوشش،نگاه سلامت‌ نگر با اولويت پيشگيري و تسري برنامه‌هاي بهداشتي با اتکا بر اصول و اجرا سيستم مراقبتهاي اوليه بهداشتي و  پايش برنامه‌ها،ارتقاء‌کيفيت خدمات بهداشتی و درماني  در راستای اجراي برنامه تحول نظام سلامت از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار