نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 155
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 765
انتصاب سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اکبر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 942
انتصاب رییس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 742
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 342
انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 484
ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه تغییری نکرده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 612
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 404
فراخوان نام نویسی داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 318
انتصاب رییس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 506