نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 217
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 845
انتصاب سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اکبر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1009
انتصاب رییس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 863
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 436
انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 578
ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه تغییری نکرده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 733
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 487
فراخوان نام نویسی داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 409
انتصاب رییس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 577