نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در حیطه امور مالی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 370
ورود اطلاعات بازنشستگان مشمول صندوق تامین اجتماعی در نرم افزار بازنشستگی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 105
انتصاب معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 234
برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 229
برگزاری مراسم تقدیر از برترین کارکنان ادارات کارگزینی واحدهای دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213
برگزاری 614 هزار و 753 نفر ساعت دوره آموزشی برای پرسنل دانشگاه نوشته شده توسط 114 369
برگزاری نخستین دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پیشرفته (ACLS ) در دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 469
انتصاب رییس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیر عامل استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 505
آغاز دور دوم از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 288
تأیید 555 پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 416

آخرین اخبار