نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب ناظر در امور فرهنگی در مجموعه شهرک دانش و سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 678
افزایش سقف تعهدات بیمه مکمل درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 3922
لزوم ورود تمامی کارکنان به سامانه کارمند ایران نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 9057
برگزاری دوره امدادگری ویژه کارکنان مستقر در شهرک دانش و سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 880
اعلام فوق برنامه های ورزشی کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1699
دکتر آقاجانی: کاهش 10درصدی تخلفات اداری کارکنان وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1289
بازدید کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مناطق هشت سال دفاع مقدس غرب کشور نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1176
اخبار انتصابات نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1377
شرکت 12 هزار نفر از کارکنان دانشگاه در مسابقه ریحانه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1520