نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
درصورت تصویب مجلس؛ حق جذب امسال کارکنان از محل منایع اختصاصی پرداخت می شود نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 3758
تمدید مهلت نام نویسی مدیران دانشگاه در سامانه کارمند ایران نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2450
موفقیت کارکنان معاونت بهداشتی در مسابقات قرآنی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 720
انتصاب رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 863
مطرح شدن طرح فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت در صحن علنی مجلس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 4392
اجرای طرح تشکیل پرونده سلامت کارکنان نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1836
اعلام موافقت با ذخیره مرخصی کارمندان رسمی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 3880
دو انتصاب جدید در دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1425
اعلام نحوه محاسبه حق ماموریت کارکنان تبصره سه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 8550
انتصاب ناظر در امور فرهنگی در مجموعه شهرک دانش و سلامت نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 700