نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعطای امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان نوشته شده توسط ظریف 385
انتصاب مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 418
انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور آموزشی و درمانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 243
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 245
فعالیت تمامی واحدهای اداری مشهد فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 210
انتصاب معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 585
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 230
انتصاب سرپرست امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 456
انتصاب مشاور سرپرست دانشگاه در حیطه امور مالی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 438
ورود اطلاعات بازنشستگان مشمول صندوق تامین اجتماعی در نرم افزار بازنشستگی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 166

آخرین اخبار