نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب مدیر طرح آموزش و مشاوره زوجین بدو ازدواج نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 451
انتصاب رییس کمیته تخصصی اندیشگاه سلامت استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 517
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 698
نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 831
انتصاب مدیر شبکه و درمان شهرستان درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 675
انتصاب دبیر کمیته هماهنگی دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 519
انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 339
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 319
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 960
انتصاب سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اکبر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1088

آخرین اخبار