نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گرامیداشت روز ملی آمار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 282
برگزاری همایش آموزشی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در انبارها نوشته شده توسط هدی نداف 324
انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 746
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 1220
برگزاری نخستین کارگاه آموزشی ترومای پیش بیمارستانی PHTLS در شرق کشور نوشته شده توسط احمد زاده 440
سهم دانشگاه در پرداخت حقوق کارکنان واریز شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1310
وزارت بهداشت نیازمند 170 هزار نیروی انسانی جدید است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 752
اعلام زمان نام نویسی بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 1435
انتصاب اعضای کمیته ارتباط و توسعه خدمات الکترونیک دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 310
انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 323