نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 328
برگزاری مراسم تقدیر از برترین کارکنان ادارات کارگزینی واحدهای دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 288
برگزاری 614 هزار و 753 نفر ساعت دوره آموزشی برای پرسنل دانشگاه نوشته شده توسط 114 474
برگزاری نخستین دوره آموزشی احیاء قلبی ریوی پیشرفته (ACLS ) در دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 568
انتصاب رییس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیر عامل استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 566
آغاز دور دوم از مجموعه دوره‌های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 364
تأیید 555 پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 500
انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 651
انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 772
ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95 نوشته شده توسط 114 355