نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری همایش آموزشی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در انبارها نوشته شده توسط هدی نداف 373
انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 855
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 1331
برگزاری نخستین کارگاه آموزشی ترومای پیش بیمارستانی PHTLS در شرق کشور نوشته شده توسط احمد زاده 505
سهم دانشگاه در پرداخت حقوق کارکنان واریز شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1379
وزارت بهداشت نیازمند 170 هزار نیروی انسانی جدید است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 857
اعلام زمان نام نویسی بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 1564
انتصاب اعضای کمیته ارتباط و توسعه خدمات الکترونیک دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 343
انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 367
پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3525