نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب رییس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 981
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 537
انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 687
ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه تغییری نکرده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 836
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 579
فراخوان نام نویسی داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 497
انتصاب رییس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 689
آغاز به کار همایش هیات های امنا و ستاد پایش برنامه عملیاتی دانشگاه ها و دانشکده های منطقه 9 آمایشی کشور در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 416
آغاز فرایند صدور احکام کارکنان در سال 96 بر اساس ضریب حقوقی جدید نوشته شده توسط احمد زاده 1312
نشست مشترک هیات های امنا دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9 در مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 547