نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95 نوشته شده توسط 114 356
انتصاب دبیر هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 787
انتصاب معاون درمان به عنوان رییس کارگروه بازنگری برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 710
انتصاب مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1371
نام نویسی بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 999
دعوت به همکاری نیروی شیفت دوم برای خدمت در بانک چشم دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 903
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 693
برگزاری آزمون توجیهی بدو استخدام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 541
انتصاب مدیر طرح آموزش و مشاوره زوجین بدو ازدواج نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 506
انتصاب رییس کمیته تخصصی اندیشگاه سلامت استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 571

آخرین اخبار