نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش تصویری جشن روز پرستار - تالار ابن سینا نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1223
انتصاب اعضای کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی و کمیته سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1335
نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری منصوب شدند نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 973
انتصاب عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان سرپرست دفتر آمار و فن آوري اطلاعات وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 842
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1377
انتصاب مشاور رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور ايثارگران نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1393
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2109
انتصاب مدير سلامت زائرين دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 753
انتصاب رييس موسسه آموزش عالي شهرستان خواف نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1012
نام نويسي در دوره هاي ورزشي فوق برنامه ويژه کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1098