نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 762
نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 940
انتصاب مدیر شبکه و درمان شهرستان درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 741
انتصاب دبیر کمیته هماهنگی دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 575
انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 402
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 377
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1022
انتصاب سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اکبر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1145
انتصاب رییس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1062
انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری موزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 627

آخرین اخبار