نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 776
ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه تغییری نکرده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 908
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 631
فراخوان نام نویسی داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 576
انتصاب رییس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خواف نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 762
آغاز به کار همایش هیات های امنا و ستاد پایش برنامه عملیاتی دانشگاه ها و دانشکده های منطقه 9 آمایشی کشور در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 459
آغاز فرایند صدور احکام کارکنان در سال 96 بر اساس ضریب حقوقی جدید نوشته شده توسط احمد زاده 1404
نشست مشترک هیات های امنا دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9 در مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 603
تمدید مهلت نیازسنجی فردی دوره های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 648
همزمان با هفته سلامت، برگزاری برنامه پیاده روی خانوادگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 494

آخرین اخبار