نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش تصویری جشن روز پرستار - تالار ابن سینا نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1298
انتصاب اعضای کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی و کمیته سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1436
نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری منصوب شدند نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1065
انتصاب عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان سرپرست دفتر آمار و فن آوري اطلاعات وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 873
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1438
انتصاب مشاور رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور ايثارگران نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1419
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2263
انتصاب مدير سلامت زائرين دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 787
انتصاب رييس موسسه آموزش عالي شهرستان خواف نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1080
نام نويسي در دوره هاي ورزشي فوق برنامه ويژه کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1131