نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری انتخابات هیات موسس کمیته انضباط کار دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 502
انتصاب مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني دکتر شيخ نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2285
انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط مهدی باشعور 2904
انتصاب سرپرست دانشجويان بورسيه غير ايراني دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2016
انتصاب اعضاي کميته برگزاري انتخابات مجمع خيران سلامت دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1808
انتصاب مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 4237
انتصاب رييس بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 6631
انتصاب مسئول دبيرخانه ستاد برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2477
انتصاب مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوري هاي سلامت معاونت درمان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1876
انتصاب اعضاءستادتوسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1726