نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب دبیر و اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 945
جذب 4 هزار و 800 نفر در دو سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1065
گزارش تصویری آزمون بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 934
گزارش تصویری جشن روز پرستار - تالار ابن سینا نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1363
انتصاب اعضای کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی و کمیته سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1533
نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری منصوب شدند نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1143
انتصاب عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان سرپرست دفتر آمار و فن آوري اطلاعات وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 922
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1499
انتصاب مشاور رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در امور ايثارگران نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1467
تمديد مهلت نام نويسي بيمه تکميل درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2344