قدردانی وزارت بهداشت از مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر

  • PDF

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه ای از تلاش های دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر در اجرای برنامه های پیشگیرانه قدردانی نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد مهدی گویا در این نامه از زحمات و تلاش های مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر به دلیل، کشف و گزارش دهی بهنگام طغیان های ناشی از آب و غذا در منطقه و انجام اقدام های کنترل پیشگیرانه و ارتقای سیستم نظام مراقبت و خدمت به قدردانی نموده است. 

آخرین اخبار