تشدید نظارت ها مهمترین اقدام عملی در ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت جامعه

  • PDF

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی؛آرایشی و بهداشتی سازمان غذاودارو، تشدید نظارت ها مهمترین اقدام عملی در ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت جامعه عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر بهروز جنت در دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی مناطق یازده گانه معاونت های غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار داشت: از آنجا که ایمنی و سالم بودن فرآورده های خوراکی و آشامیدنی در ارتباط با تندرستی و سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است لذا باید تهیه و توزیع مواد اولیه و محصولات اعم از داخلی و خارجی نیز از نقطه نظر کیفی و بهداشتی تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرند.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم جوهره نظام فناور محور را که گسترش عدالت است سرلوحه تشکیلات سازمان غذاودارو کنیم افزود: مردم به اعتبار نظارت های این سازمان است که فرآورده های سلامت محور را مصرف می کنند لذا  نظارت بر تمامی کالاهای دارای مصرف انسانی اعم از دارو،مکمل،تجهیزات و ملزومات پزشکی،فرآورده های طبیعی،آرایشی و بهداشتی که برعهده سازمان غذاودارو نهاده شده باید تشدید یابد.

مدیر کل راهبری،پایش و امور استان های سازمان غذاودارو نیز در این همایش خاطر نشان کرد: ادارات کل سازمان غذاودارو،معاونت های غذاوداروی سراسر کشور که اخیرا هم با تفویض اختیارات زیادی از سوی سازمان مواجه شده اند؛ﮔﺮﭼﻪ بعنوان ﺟﺰئی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ به هرحال ﺑﺎﯾﺪ درکنار اﺟﺰاي دﯾﮕﺮ سیستم ﻗﺮار ﮔﯿﺮند.

مهندس عباس مهدیزاده با اشاره به ضرورت وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ به دلیل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي و آرﻣﺎنﻫای ﺳﺎزﻣﺎن غذا و دارو یادآور شد: ﭼﻨﯿﻦ امکانی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد؛ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ را به ارمغان می آورد.

شایان ذکر است؛ در دوازدهمین نشست کمیته مشاورین استانی در خصوص سیاست های کلی سازمان غذاودارو،دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی و سایر ضوابط،سامانه TTAC و بازرسی،پایش و پالایش برچسب گذاری و .... بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار