نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
لزوم نهادینه سازی فرهنگ بهره گیری از محصولات حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 162
اسیدهای چرب ترانس در روغن های مصرفی کاهش می یابد نوشته شده توسط مریم ربانی 188
اجراي سيستم هاي ایمنی مواد غذایی از اولویت های معاونت غذا و دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 171
ایجاد مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 251
اطلاع رسانی همایش بین المللی فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 109
تشدید نظارت ها مهمترین اقدام عملی در ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت جامعه نوشته شده توسط مریم ربانی 173
اجرای برنامه کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس در روغن های مصرفی نوشته شده توسط مریم ربانی 101
نشست هم اندیشی با مراجع تقلید در راستای برگزاری همایش فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 141
نشان حلال بر روی تمام محصولات داخلی و وارداتی حک می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 186
نشست هم اندیشی کارشناسان معاونتهای غذا و دارو و بهداشت نوشته شده توسط مریم ربانی 134