نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بازدید از یک هزار و 700 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در بردسکن نوشته شده توسط کاظمی 6
بازدیدمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 9
کشف و ضبط بیش از دو تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 57
بازدید معاون بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد نوشته شده توسط شفیعی 53
بازدید معاون بهداشت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 50
بررسی روند خدمات نوروزی در شبکه بهداشت و درمان چناران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 62
بازدید نوروزی رئیس دانشگاه از مراکز زیر پوشش نوشته شده توسط 114 157
پلمپ کارگاه غیر مجاز بسته بندی گوشت در طرقبه و شاندیز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 63
بازدید مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی مشهد ازبرنامه سلامت نوروزی کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 14
پیگیری مادران باردار پر خطراز برنامه های مهم معاونت بهداشت در ایام نوروز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 54