نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رفع کمبود پزشک مهمترین دستاورد برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده توسط محمدی 111
برنامه ریزی یکی از مهمترین اصول مدیریت در حوزه سلامت نوشته شده توسط مومن نژاد 19
اطلاعات سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، موثر در برنامه ریزی های سلامت نوشته شده توسط 114 72
گامی دیگر در اجرای برنامه تحول سلامت در حاشیه شهرمشهد نوشته شده توسط مومن نژاد 97
ارتقاء شاخص امید به زندگی با کنترل بیماری های غیرواگیر نوشته شده توسط کاظمی 80
کشف و پلمپ سه کارگاه تولید و بسته بندی ناس در مشهد نوشته شده توسط کاظمی 21
پیشگیری از بیماری ها و ارتقاي خدمات سلامت با برنامه پزشک خانواده نوشته شده توسط کاظمی 54
پرونده الکترونیک سلامت «سینا» در سطح ملی الگو برداری می شود نوشته شده توسط 114 127
افزایش سه برابری خدمات دندانپزشکی در قالب برنامه پزشک خانواده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
بازدید معاوان بهداشت از شبکه بهداشت و درمان رشتخوار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 40