نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اخبار واحدها نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 690
اخبار واحدها نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 740
اخبار واحدها نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 832
اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 978
کاهش هزینه های درمانی با اجرای کامل برنامه پزشک خانواده نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 810
رئیس دانشگاه :‌اجرای برنامه پزشک خانواده راهکاری مهم در کاهش هزینه های درمانی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی (حسینی ) 803
آغاز نوبت دهی اینترنتی درمانگاه تخصصی بیمارستان طالقانی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2500
اخبار واحدها نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 733
نام نویسی دو هزار و 600 پزشک در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 894
اجراي برنامه پزشك خانواده نوعي تغيير نرم افزاري در نظام سلامت است نوشته شده توسط واحد خبر 612

آخرین اخبار