نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید سازمان بهداشت جهانی؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق در حذف کامل قلیان نوشته شده توسط مومن نژاد 352
کاهش دسترسی به عنوان اولین اصل در کاهش مصرف سیگار مد نظر است نوشته شده توسط 114 261
افزایش پایگاه ها و مراکز جامع خدمات سلامت در شهر مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 294
شناسایی زودهنگام،عامل طلایی در پیشگیری از عوارض فنیل کتنوری نوشته شده توسط 114 245
جذب 60 دندانپزشک در قالب برنامه تحول نظام سلامت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 105
فعالیت 44 پایگاه سنجش نوآموزان در مناطق زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 241
برگزاری چهارمین کمیته بهداشت کار گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نوشته شده توسط کاظمی 113
طرح گردشگری سالم در مشهد مقدس در حال اجراست نوشته شده توسط کاظمی 386
تقدیر وزارت بهداشت از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط کاظمی 451
معاون بهداشت؛ امسال، سال کیفی سازی در خدمات خواهد بود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 252