نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمارستان دکتر شیخ مشهد، تنها مرکز تخصصی کودکان در شرق کشور نوشته شده توسط 114 286
تاکید وزیر بهداشت بر همکاری سازمان ها در گسترش تخت های بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 503
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان لقمان حکیم شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 812
با حضور وزیر بهداشت، بررسی روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 597
سفر وزیر بهداشت به خراسان رضوی،امتداد طرح تحول سلامت تا کنار رود تجن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 337
استاندارد سازی بخش های بستری و زایشگاهی از دستاوردهای برنامه تحول در بیمارستان ام البنین(ُس) نوشته شده توسط 114 593
کاهش هزینه های درمان و افزایش کیفیت هتلینگ بیمارستان امام رضا(ع) از دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 860
برنامه تحول نظام سلامت، تحولی اساسی در کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان کامیاب ایجاد کرد نوشته شده توسط 114 1109
ماهانه به دو هزار بیمار اورژانسی در بیمارستان طالقانی مشهد خدمات ارائه می شود نوشته شده توسط 114 940
کاهش سزارین به دنبال تحول نظام سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 377