نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید وزیر بهداشت بر همکاری سازمان ها در گسترش تخت های بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 462
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان لقمان حکیم شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 710
با حضور وزیر بهداشت، بررسی روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 515
سفر وزیر بهداشت به خراسان رضوی،امتداد طرح تحول سلامت تا کنار رود تجن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 279
استاندارد سازی بخش های بستری و زایشگاهی از دستاوردهای برنامه تحول در بیمارستان ام البنین(ُس) نوشته شده توسط 114 523
کاهش هزینه های درمان و افزایش کیفیت هتلینگ بیمارستان امام رضا(ع) از دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 750
برنامه تحول نظام سلامت، تحولی اساسی در کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان کامیاب ایجاد کرد نوشته شده توسط 114 921
ماهانه به دو هزار بیمار اورژانسی در بیمارستان طالقانی مشهد خدمات ارائه می شود نوشته شده توسط 114 817
کاهش سزارین به دنبال تحول نظام سلامت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 307
کاهش سهم پرداختی بیماران سرطانی مهمترین دستاورد برنامه تحول در بیمارستان امید مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 601