نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
گزارش تصویری کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1236
مصاحبه با دکتر کلالی مدیرگروه دهان ودندان معا.نت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در "23فروردین ماه روز دن نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 954
گزارش تصویری برگزاری آزمون دستیاری دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 1182
مصاحبه با دکتر فرحزاد جباری دبیر علمی سومین همایش بین المللی ایمونولوژی ،آسم و آلرژی نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1048
گزارش تصویری راهپیمائی سلامت دانشگاهیان از ششمین روز هفته سلامت در شهرک دانش وسلامت نوشته شده توسط سمعی وبصری روابط عمومی دانشگاه 915
راه اندازی دو دستگاه اتوبوس برای غربالگری دیابت به مناسبت هفته سلامت در مشهد مقدس + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 844
مصاحبه با دکتر مدقق در خصوص شیوه ی پرداخت مبتنی برعملکرد در سال جدید نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1162
طی نشستی با مسئولین فنی درمانگاه های دندانپزشکی ،ارتقاء جایگاه دندانپزشکی استان بررسی شد + (فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 897
انعکاس - مصاحبه شبکه خبر با استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 857
تمهیدات ویژه ی اورژانس 115 مشهد برای روز طبیعت + ( فیلم ) نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 536

آخرین اخبار