نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مصاحبه با معاون آموزشی دانشگاه در حاشیه مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاه های علوم پزشکی نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 566
برگزاری اجلاس معاونین قطب شمال شرق کشور و مصاحبه با دکتر مدقق معاون درمان دانشگاه نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 511
سخنرانی وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد مقدس - نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 536
برنامه یک روز با مدیر در دانشکده پزشکی - فیلم نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 3176
"صدای سکته مغزی را بشنویم" نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 754
استفاده از فناوری پرینت سه بعدی در آموزش پزشکی نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 517
همایش کشوری مدیران توسعه شبکه و مسئولین بهداشت دهان ودندان کشور + مصاحبه خبری نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 745
برگزاری همایش توانمندسازی کمیته های اخلاق در پژوهش + فیلم نوشته شده توسط مهدی باشعور 466
کنگره بین المللی کیفیت ، ایمنی ، تجویز و مصرف منطقی دارو + فیلم نوشته شده توسط مهدی باشعور 431
مصاحبه با دکتر هیراد فر دبیر علمی همایش آموزشی شکاف لب و کام بصورت تئوری - فیلم نوشته شده توسط سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه 1223

آخرین اخبار