بازدید رئیس دانشگاه از پروژه های در حال ساخت دانشگاه - ( بیمارستان ابن سینا ) 1395/11/4
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی