گزارش تصویری همایش توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال 95 (14عکس)
'گزارش تصویری اختتامیه بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور (10عکس)
گزارش تصویری حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان سرخس (48عکس)
افتتاحیه بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور (16عکس)
دیدار وزیر بهداشت و درمان با جانبازان دفاع مقدس (17عکس)
افتتاح نمایشگاه گردشگری ، فرهنگی ، هنری و ... (( با یاد های بومی شهرستان کلات )) (19عکس)
دانشکده داورسازی (34عکس)
بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه (8عکس)
پنجاهمین سال تاسیس دانشکده دندانپزشکی (30عکس)