به خانواده بزرگ اهدا کنندگان عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بپیوندید

  • PDF

همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نام نویسی از متقاضیان برای عضویت در خانواده بزرگ اهداء کنندگان عضو انجام می شود.

 

به گزارش وب دا، در غرفه اهدای عضو و پیوند اعضای نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اهدای عضو، نام نویسی از متقاضیان برای پیوستن در این طرح خداپسندانه انجام و به صورت همزمان نیز کارت اهدای عضو نیز صادر می شود.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این واحد از سال 80 راه اندازی شده است اظهار داشت: تا کنون بیش از 39 هزار نفر از مردم نوعدوست در خانواده بزرگ اهدا کنندگان عضو، نام نویسی نموده اند.

دکتر خالقی همچنین با اشاره به اینکه تا کنون 559 عمل اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در این دانشگاه انجام شده است خاطر نشان کرد: اعضای این افراد موجب نجات و ادامه زندکی دو هزار و 34 بیمار نیازمند به عضو شده است.

وی  با بیان اینکه نگرش مردم نسبت به اهدای عضو نسبت به سالهای نخست راه انداری مرکز پیوند تغییر یافته است و نسبت به این موضوع دیدگاه مثبتی دارند گفت همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون نیز 10 عمل اهدای عضو در مرکز دیالیز و پیوند اعضای منتصریه انجام شده است.

 

 

آخرین اخبار