برگزاری آزمون بهورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، آزمون بهورزی به منظور جذب بهورز در 34 خانه بهداشت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

به گزارش وب دا، مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: با توجه به اهميت نقش بهورزان در ارائه خدمات فعال سلامت در روستاها ،ارتقاء شاخص هاي سلامت جامعه و  لزوم استمرار خدمات در خانه هاي بهداشت در  راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت، آزمون مرحله نخست جذب و بکارگيري بهورز برگزار شد.

دکتر محمد حسن درخشان  با اشاره به اینکه این آزمون با حضور داوطلبان درمحل مرکز بهداشت شماره يک شهرستان مشهد جهت 34 خانه بهداشت برگزار گرديدافزود: منتخبین این آزمون پس از انجام مراحل آزمون، مصاحبه و گزينش  وگذراندن  دوره دوساله بهورزي در خانه هاي بهداشت مورد تعهد به کار گيري خواهند شد .

مدير توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در حال حاضر  728 خانه بهداشت مصوب در طرح گسترش دانشگاه  فعال و به جمعيتی بالغ بر يک ميليون نفر در روستاهای تحت پوشش دانشگاه خدمت رسانی می کنند.

دکتر درخشان افزود: در اصلاحيه طرح گسترش شبکه ها ضمن افزايش 37 خانه بهداشت با توجه به تغيير سيماي بيماريها و اهميت آسيبها و اختلالات روحي ورواني ،پيشگيري از اعتياد ،آسيبهاي اجتماعي و ضرورت توجه به اصلاح شيوه هاي غذايي ، حضورکارشناسان تغذيه و روانشناس جهت جمعيت روستايي و شهري در ساختار مراکز جامع سلامت پيش بيني شده است.

 

 

آخرین اخبار