اجرای طرح ساماندهی عرضه دخانیات در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح ساماندهی عرضه دخانیات در واحدهای صنفی این دانشگاه در شهرستان های زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

مهندس محمد باباخانی افزود: بر اساس این طرح که از بهمن ماه سال گذشته در حال اجراست، فقط خواربار فروشی ها حق فروش سیگار را با داشتن شرایط لازم دارند و بقیه مراکز صنفی حق عرضه سیگار را ندارند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 500 خواربار فروشی در محدوده زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی مجوز فروش سیگار را دریافت کردند.    

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: نزدیک نبودن خواربار فروشی به مدارس و مراکز فرهنگی، در معرض دید نبودن سیگار و تبلیغ نکردن برای استعمال سیگار از جمله شرایط برای اخذ مجوز و عاملیت سیگار از سوی خواربار فروشی ها می باشد.

مهندس باباخانی اظهار کرد: هم اکنون بیش از 20 هزار و 850 خوابار فروشی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی دایر است.

به گفته وی، تاکنون حدود شش هزار مورد از این خواربارفروشی ها که مجوز فروش سیگار را نداشته اند، از سوی دانشگاه علوم پزشکی و اداره دخانیات اخطاریه گرفته اند و با آنان برخورد قانونی شده است.

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پیشگیری از عرضه سیگار قاچاق از مزایای طرح ساماندهی عرضه دخانیات در مراکز صنفی می باشد.