در قالب برنامه تحول سلامت صورت گرفت، افزایش خدمات آزمایشگاهی مراکز بهداشتی درمانی

  • PDF

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در قالب برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، انجام آزمایش ها در مراکز بهداشتی درمانی حدود سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش وب دا، دکتر سید کاظم فرهمند در گردهمايي کارشناسان مسئول آزمايشگاههاي معاونت بهداشت دانشگاههاي علوم پزشکي کشور اظهار داشت: در برنامه تحول نظام سلامت به ويژه در حاشيه شهرها و مناطق روستايي در  بحث آزمايشگاهها اتفاقات ويژه‌اي رقم خورده است بطوريکه انجام آزمايشات در اين برنامه از 17 رقم به 54 رقم ارتقاء يافته است .

وی ،تقويت آزمايشات در  بيماريهاي واگير و غيرواگير، برنامه مراقبت از سالمندان، ميانسالان، کودکان، مادران باردار و بيماريهاي نوپديد و بازپديد را از جمله اهداف برنامه تحول نظام سلامت در این حوزه عنوان کرد.

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: به طور حتم تقویت کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهی در اجرای موثر و بهتر برنامه تحول نظام سلامت و پزشک خانواده نقش موثری خواهد داشت.

دکتر فرهمند در ادامه به نقش جامعه آزمایشگاهی در حوزه سلامت اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر تشخيص قطعي پزشکان بر پايه و اساس آزمايشات پاراکلينيکي  است و اين مسئله اهميت نحوه خدمات کمي و کيفي آزمايشگاهها را در نظام سلامت جامعه تاييد مي نمايد.

گردهمايي کارشناسان مسئول آزمايشگاههاي معاونت بهداشت دانشگاههاي علوم پزشکي کشور با هدف تکميل و ارتقاء ساختار عملکردي آزمايشگاههاي بهداشتي در طرح تحول نظام سلامت کشور همچنين آشنايي با جديدترين روشها، تکنيکها و سياستگذاريهاي آزمايشگاههاي بهداشتي کشور توسط آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به ميزباني معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در محل هتل ثامن برگزار شد.

اين گردهمايي با حضور معاون بهداشت و قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مدير کل آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت، رئيس آزمايشگاه رفرانس کشور، رئيس اداره مديريت آزمايشگاههاي بهداشتي کشور، کارشناس انستيتو پاستور، مدير گروه پزشک خانواده وزارت و جمعي از کارشناسان وزارت برگزار گرديد.

آشنايي با عوامل بيماريزاي نوپديد و بازپديد ، نقشه راهبردي شبکه آزمايشگاههاي بهداشتي جهت مقابله با طغيان ها و همه گيري وبا، نحوه استقرار الگوريتم تشخيص آزمايشگاهي HIV ، نسخه 17 برنامه پزشک خانواده و بيمه روستايي، پايش و نظارت شبکه آزمايشگاههاي بهداشتي و الزامات آزمايشگاههاي سطح سه در دانشگاه ها از مباحثي بود که در اين گردهمايي 2 روزه توسط اساتيد و کارشناسان وزارت به آن پرداخته خواهد شد.


 

آخرین اخبار