اعضای بیمار مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مرکز دیالیز و پیوند اعضای منتصریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در پانصدو هفتادويکمين(571) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ هادي دشتي  29 ساله كه از بیمارستان شهيد دکتر بهشتي سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد هادي دشتي در بيمارستان منتصريه به خانم  58 ساله ساکن مشهد اهدا و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد.

وی گفت: قلب این مرحوم  نيز در بيمارستان امام رضا (ع) به آقاي  48 ساله ساکن مشهد اهداو پيوند شد.

دکتر خالقی افزود: قسمتي از پوست مرحوم نیز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .