› اعلام اسامی برگزیدگان مسابقات کتبی و شفاهی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت

  • PDF

 

 اسامی برگزیدگان آزمون شفاهی و کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام شد.

›به گزارش وب دا، آزمون کتبی جشنواره قرآن و عترت  نیمه اردیبهشت به طور همزمان در دانشکده پرستاری مشهد و دانشکده پرستاری کاشمر برگزار شد.

›            آزمون شفاهی جشنواره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 اردیبهشت ماه در دوگروه خواهران و برادران در مسجد حضرت زهرا(س) کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

›            لازم به ذکر است بیش از 150 نفر در آزمون کتبی و 88 نفر در آزمون شفاهی در گروههای دانشجویان ، اساتید و کارکنان شرکت کردند که اسامی برگزیدگان به شرح ذیل می باشد.

›             

›            اسامی برگزیدگان آزمون شفاهی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

›             (اردیبهشت 95)

›                                                                      رشته تحقیق خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

رتبه

دانشکده / محل خدمت

1

 خانم دکتر سیده مریم امیدخدا

استاد

1

دانشکده دندانپزشکی

2

 خانم قدسیه غریب آبادی

دانشجو

1

دانشکده پیراپزشکی

3

 خانم اکرم حسین پور

کارمند

3

ستاد مرکزی

›                                                                   

›                                                                     رشته تحقیق برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

رتبه

دانشکده / محل خدمت

1

آقای  مهدی غلامی

استاد

1

نهاد رهبری

2

آقای دکتر حسین زرین فر

استاد

2

دانشکده داروسازی

3

آقای دکتر امیر مصدق مقدم

دانشجوی تخصصی

1

پزشکی

4

آقای عطاء ا... غفاری

دانشجو

2

پزشکی

5

آقای بهزاد کوچی

کارمند

1

معاونت درمان

6

آقای علی عمادی طرقبه

کارمند

2

-

7

آقای محمدرضا زمردی

کارمند

3

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی115 مشهد

›             

›                                                                     رشته ترتیل خواهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

رتبه

دانشکده / محل خدمت

1

 خانم عطیه اشکیل

دانشجو

1

پزشکی

2

خانم زهرا تقی زاده

دانشجو

2

داروسازی

3

خانم زهرا ثاقب موفق

دانشجو

2

پزشکی

4

خانم اعظم صدیق

دانشجو

3

پیراپزشکی

5

خانم صدیقه خوش باش

کارمند

1

بیمارستان قائم

6

خانم مرضیه هاشمی

کارمند

2

مرکز بهداشت ثامن

›             

›                                                                    رشته ترتیل برادران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

رتبه

دانشکده / محل خدمت

1

آقای کاظم خموش

دانشجو

1

دانشکده پیراپزشکی

2

آقای سید حسین هاشمی نژاد

دانشجو

آخرین اخبار