اعتبار بخشی،اساسی ترین و جدی ترین برنامه ساختاری وزارت بهداشت در حوزه بیمارستانها

  • PDF

جلسه توجیهی اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور حدود 300 نفر از مدیران و مسئولان بیمارستان های زیر پوشش این دانشگاه در تالار شهید چمران بیمارستان قائم (عج) مشهد برگزار شد.

 به گزارش وب دا، معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی در این جلسه گفت: هم اکنون اعتبار بخشی مهم ترین، اساسی ترین و جدی ترین برنامه ساختاری وزارت بهداشت در حوزه بیمارستان ها می باشد.   

مهندس نادر عسگری افزود: اعتبار بخشی که از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردها دنبال می شود، در همه سازمان ها مطرح است اما این برنامه در بیمارستان ها یک واجب قطعی به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد: نهادینه شدن مدیریت دانش محور در بیمارستان ها متکی بر استانداردهای اعتبار بخشی است.

به گفته وی، بیمارستان های برنامه محور، بیمارستان هایی هستند که در صورت تغییر وضعیت موجود و مدیریت دچار بحران و نوسان نمی شوند، زیرا برنامه های موجود و روشها به طور حرفه ای برنامه ریزی شده است.

وی مسئولیت پذیری، رضایت ذینفعان شامل کارکنان و بیماران، اثربخشی و کیفیت ارائه خدمات را از مزایای اعتبار بخشی در بیمارستان ها عنوان کرد.

عسگری با بیان اینکه در برنامه اعتبار بخشی بیمارستان ها، نیروی انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: برنامه ریزی برای اوقات فراغت، توجه به مشکلات روحی کارکنان، امکانات رفاهی، زیباسازی محیط و معاشرت های عمومی نقش مهمی در این زمینه دارند.

معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه افزود: حدود 80 درصد از عوامل موثر بر رضایت نیروی انسانی در مجموعه های کاری نظیر بیمارستان ها، به مباحثی غیر از حقوق و پاداش مرتبط می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهم ترین و بزرگترین سرمایه یک سازمان منابع و نیروی انسانی است.

وی بیان کرد: بر اساس نظریه های دانشمندان در حوزه مدیریت سازمانی، 20 تا 25 درصد رضایت کارکنان و نیروی انسانی مربوط به دریافت حقوق و پاداش است.

به گفته وی، بر پایه این نظریه ها عامل بهداشت محیط که در اینجا توجه، تکریم ، احترام و ارتقای شغلی کارکنان است، بین 75 تا 80 درصد رضایت آنان را در یک مجموعه شامل می شود.

به گفته وی، در شرایط کنونی تمام مدیران بیمارستان ها به جای اینکه برنامه محور باشند، درگیر اتفاقات روزمره هستند.

وی بیان کرد: ساختار اعتبار بخشی در سال 95 مبتنی بر همفکری و خرد جمعی و مدل مفهومی طراحی شده است و به خروجی فعالیت ها و پیامدها توجه ویژه ای شده است.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز طی سخنانی در این همایش گفت: سنجش اعتبار بخشی اکنون پاشنه آشیل بیمارستان ها به شمار می رود.

دکتر مهین قربان صباغ افزود: با توجه به کارشناسی های به عمل آمده در سالهای اخیر شاهد افزایش سنجه های کاربردی در حوزه اعتبار بخشی هستیم.

وی بیان کرد: اگرچه نتایج اعتبار بخشی در بیمارستان ها، اکنون نشان از درجه بالای سطح ارائه خدمات دارند، اماتاکنون به معنای واقعی اعتبار بخشی نگریسته نشده است و این اعتبار بخشی ها رضایت واقعی را در گیرندگان خدمت بدنبال نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: بحث اعتبار بخشی ریشه عمیقی دارد و در کشورهای دیگر سازمان های جدایی برای ارزشیابی حرفه ای در امور بیمارستانها فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: درسالهای اخیر با رهنمودهای وزارت بهداشت و با طرح انتقادات و ارائه پیشنهادات در این زمینه، کاستی ها در اعتبار بخشی برطرف شده است که نوید بخش ارتقای خدمات در بیمارستان ها است.

 

 

آخرین اخبار