استفاده از اسانس و طعم دهنده های صنعتی در مواد غذایی ممنوع است

  • PDF

با توجه به افزایش استفاده از رنگ ها، شیرین کننده ها و اسانس ها در تهیه مواد غذایی در واحد های صنفی، مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کلیه واحدهای تهیه مواد غذایی و صنوف مربوطه خواست از کاربرد هرگونه رنگ، اسانس، شیرین کننده و طعم دهنده های صنعتی در واحدهای صنفی خودداری نمایند.

به گزارش وب دا، مهندس علی اصغر حسنی اظهار داشت: کاربرد این مواد در واحدهای صنفی حتی با حضور مسئول فنی نیز ممنوع است.

 وی افزود: استفاده از رنگ، اسانس، شیرین کننده و طعم دهنده های طبیعی که دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو با درج عنوان « قابل استفاده در مراکز صنفی»است در واحدهای صنفی منعی نداشته و نیاز به حضور مسئول فنی ندارد.

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه در ادامه گفت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

 

 

آخرین اخبار