اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

 اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد مقدس، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: درپانصدو هفتادودومين(572) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ مجيد نصرآبادي 37 ساله كه از بیمارستان 22بهمن نيشابور  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی اظهار داشت: کلیه های زنده یاد مجيد نصرآبادي به  آقاي 26 ساله  و آقاي  56 ساله ساکن  چناران که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم  در بيمارستان منتصريه به آقاي  32 ساله ساکن مشهد  اهداء و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: همچنین قرنیه های زنده یاد مجید نصر آبادی نیز جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد .

آخرین اخبار