فقدان برنامه عملیاتی مهمترین چالش در نظام برنامه ریزی

  • PDF

معاون برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فقدان برنامه عملیاتی را یکی از مهمترین چالش ها در نظام برنامه ریزی عنوان کرد.

به گزارش وب دا، موهبتی در نشست مشترک هیات های امنا و ستاد برنامه عملیاتی دانشگاهها و دانشکده های منطقه آمایشی 9 کشور  که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تالار ابن سینا برگزار شد با اشاره به اینکه در حوزه کلان کشور، برنامه ها و سندهای  بسیار خوبی تدوین می شود اظهار داشت: این برنامه ها و سندها بیشتر در قالب کتاب خلاصه می شود و در مرحله عمل و اجرا رشد قابل توجهی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع 70 درصد از اجرای برنامه های استراتژیک با شکست مواجه می شود و این امر به دلیل نداشتن برنامه عملیاتی است.

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کم بودن میانگین مدت مدیریتی و در نتیجه درگیر شدن مدیران با برنامه های روزمره، مقاومت داشتن در برابر تغییر و استفاده نکردن از مشاور در اجرای پروژه های کلان را از جمله مشکلات و موانع در اجرای برنامه های مهم برشمرد.

وی افزود: در سال گذشته تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برنامه عملیاتی خود را تهیه و پس از تصویب در هیات امنا به وزارت بهداشت ارائه نمودند که این امر گام مهم و ارزشمندی در راستای محقق شدن برنامه هاست. 

موهبتی با اشاره به اینکه اگر برنامه عملیاتی در سطح کشور تدوین شود اما مورد پایش قرار نگیرد به طور حتم باز هم با شکست روبرو خواهد شد اظهار داشت: به همین منظور نظام پایش و همچنین نرم افزار پایش برنامه عملیاتی طراحی شده است که تمامی مناطق مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی به نقش هیات های امنا دانشگاههای علوم پزشکی کشور در پایش برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: نقش هیات های امنا همانند نقش مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی دانشگاهها است و باید به صورت فصلی برنامه عملیاتی دانشگاههای را مورد پایش قرار دهند.

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر اینکه پایش برنامه عملیاتی باید به صورت جدی دنبال شود اظهار داشت: بر اساس نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده است می توان میزان همسو بودن و یا انحراف از برنامه های عملیاتی وزارت بهداشت را مورد بررسی قرار داد.

موهبتی خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه 9 کشور گفت: با حضور در واحدهای زیر پوشش، مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها ، برنامه های اجرایی را مورد پایش قرار دهند و نظام تشویق را نیز مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند آمایش سرزمینی وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی کشور به ده منطقه تقسیم شده اند که هر یک دارای برنامه های اختصاصی و مشترک بر اساس توانمندی های هر منطقه هستند خاطر نشان کرد: تمامی مناطق بر اساس برنامه هایی که به آنان محول شده است مورد ارزیابی قرار می گیرند.

موهبتی خاطر نشان کرد: تقسیم شدن دانشگاههای علوم پزشکی به کلان مناطق دهگانه موجب تفویض اختیارات ستادی به مناطق شده است.

آخرین اخبار