برگزاری نشست مشترک هیات های امناء منطقه 9 کشور در مشهد

  • PDF

نشست مشترک هیات های امناء دانشگاههای علوم پزشکی  منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

به گزارش وب دا، این نشست با حضور دکتر امین لو مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیات های امنا، موهبتی معاون برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی،میرزا بیگی معاون پرستاری وزیر بهداشت، روسا و مدیران دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، گناباد، سبزوار، نیشابور و  تربت حیدریه  در تالار جرجانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

این نخستین برنامه مشترک میان هیات امنا دانشگاهها و دانشکده های کلان مناطق در سال جاری است که برگزار شده است و تا پایان سال نیز سه جلسه دیگر نیز به منظور گزارش عملکرد دانشگاهها، گزارش حسابرسی و اصلاحیه بودجه سال 95 برگزار خواهد شد.

در این نشست 15 دستور مشترک هیات های امنا  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارائه پیش نویس نهایی آیین نامه برگزاری گردهمایی علمی – تخصصی بین المللی حوزه سلامت و دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان های هیات امنایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر امین لو مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیات های امنا در این نشست در خصوص نحوه گزارش عملکرد دانشگاههاي علوم پزشکی اظهار داشت: گزارش عملکرد بر اساس شاخص های 95 گانه در تمامی بخش ها باید انجام شود و نتیجه آن نیز پس از بررسی در دبیرخانه هیات امنا به صورت تطبیقی به وزیر بهداشت ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری دولت 34 هزار میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص داده است و این مبلغ در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است اظهار داشت: یک سوم از این میزان(11.3 هزار میلیارد تومان) از محل منابع عمومی و باقی آن نیز از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی تامین می شود.

دکتر امین لو با تاکید بر اینکه بخش بیشتر بودجه دانشگاهها از محل درآمدهای اختصاصی است از دانشگاههای علوم پزشکی خواست نسبت به ارسال به موقع اسناد به سازمان بیمه گر و وصول آن دقت داشته باشند.

مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیات های امنا با اشاره به منطقه ای شدن دانشگاهها با توجه به وجوه مشترک اظهار داشت: بر این اساس از این پس در نشست های هیات امنا، سه سطح پیشنهاد شامل کلی، اختصاصی هر دانشگاه و مناطق آمایشی مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه این نشست دستورات مشترک هیات امناي دانشگاهها و دانشکده های منطقه 9 کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

آخرین اخبار