اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در پانصدو هفتادوچهارمين(574) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ مسعود رشيد آبادي 31 ساله كه از بیمارستان 22بهمن نيشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد مسعود رشيد آبادي به آقاي 38 ساله و آقاي 22 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم در بيمارستان منتصريه به آقاي 57 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قلب زنده یاد مسعود رشيد آبادي  نيز در بيمارستان امام رضا (ع) به آقاي  31 ساله ساکن مشهد اهداء و پيوند شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: همچنین قرنیه ها ی این مرحوم برای پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد.

آخرین اخبار