اختصاص اعتبارات ویژه برای اجرای بسته هتلینگ در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اختصاص اعتبارات ویژه برای اجرای بسته هتلینگ در سه بیمارستان زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر فاطمه صادقی پور در نشست خبری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای که اسفند ماه سال گذشته میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعقد شد، سه بیمارستان قائم(عج)، ابن سینا و شهید کامیاب در ردیف اختصاص اعتبارات ویژه به منظور اجرای بسته هتلینگ قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت هفت بیمارستان را در کشور برای اجرای این طرح ویژه انتخاب کرده است که سه بیمارستان  زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد است خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه تا شهریور ماه امسال، تمامی اقدامات فیزیکی، تاسیساتی و بهسازی باید در این بیمارستان ها اجرا شود.

مدیر برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه از قدمت بالایی برخوردار است و این امر موجب فرسودگی ساختمانی و تاسیساتی در این مراکز شده است اظهار داشت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، اقدامات ویژه ای در بخش هتلینگ و ارتقاء شرایط فیزیکی و ساختمانی مراکز درمانی به اجرا در آمد.

دکتر صادقی پور با بیان اینکه در سال 93، اولویت نخست مراکز درمانی، بهسازی اتاق های بستری بیماران در مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت اظهار داشت: بر این اساس در مرحله نخست 230 میلیارد ریال برای اجرای این برنامه به دانشگاه اختصاص یافت.

وی گفت: در سال 94 نیز ادامه اجرای بسته هتلینگ در مراکز درمانی دنبال شد و در برخی مراکز درمانی بخش های بستری و اتاق های عمل نیز مورد بازسازی قرار گرفت.

مسئول بسته هتلینگ برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست با اشاره به اینکه بسته هتلینگ یکی از بسته های مهم برنامه تحول نظام سلامت پس از کاهش فرانشیز به شمار می رود اظهار داشت: بر اساس این بسته، تحول چشمگیری در راستای استانداردسازی مراکز بیمارستانی ایجاد شد.

دکتر داودی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سه بیمارستان ابن سینا( قطب روانپزشکی شرق کشور)، بیمارستان قائم(عج) به دلیل وسعت و حجم تعداد مراجعین و بیمارستان شهید کامیاب( یکی از قطب های پذیرش بیماران سوانح)در ردیف اختصاص اعتبارات ویژه قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد متعهد شده است تا پایان شهریور ماه تمامی اقدامات ساختمانی، زیر ساختی و برقی را در تمامی بخش ها ی( در صورت نیاز)این سه مرکز به اجرا برساند.

دکتر داودی با اشاره به اینکه هفت بیمارستان کشور در ردیف دریافت اعتبارات ویژه هتلینگ قرار گرفتند که سه بیمارستان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد است اظهار داشت: بیمارستان قائم(عج) بیشترین حجم اعتبارات را نیز در این زمینه به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان قائم(عج) دارای 58 بخش است که تا پیش از انعقاد این تفاهم نامه تنها 8 تا 9 بخش آن مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته بود اظهار داشت: بر اساس این طرح ویژه 26 بخش بستری، درمانی و اتاق عمل این مرکز با اولویت اجتناب از بروز اختلال در روند خدمات رسانی به بیماران، مورد بازسازی و بهسازی قرار می گیرند.

دکتر داودی با تاکید بر اینکه این طرح با همکاری معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با سرعت در حال پیگیری و اجراست اظهار امیدواری کرد: بر اساس نقشه راهی که طراحی شده است بتوانیم به هدف این برنامه تا پایان شهریور ماه دست پیدا کنیم.

مسئول بسته هتلینگ برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهدافزود: از ابتدای اجرای برنامه تحول نظام سلامت تا کنون 750 میلیارد ریال به حوزه هتلینگ مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس دستور وزارت بهداشت از سال جاری ، بحث هتلینگ نیز در اعتبار بخشی مراکز درمانی گنجانده شده است و مراکز درمانی پس از ارزیابی نشان ستاره دار دریافت می کنند.