در حال ساخت بودن 12 کلینیک ویژه پزشکی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 12 کلینیک ویژه در مجموع به مساحت 21 هزار مترمربع در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در حال ساخت است.

به گزارش وب دا، مهندس علی رحیمی  اظهار داشت: پنج مورد از این کلینیکها در شهر مشهد و بقیه در شهرهای سرخس، تایباد، خواف، چناران، قوچان، بردسکن و گلبهار استقرار دارند.

وی ادامه داد: کلینیکهای ویژه مشهد در مناطق زکریا، سیدی، قاسم آباد و محدوده بیمارستانهای طالقانی و هاشمی نژاد این کلانشهر قرار دارند.

مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: راه اندازی کلینیکهای ویژه با هدف ارتقا خدمات تخصصی پزشکی به بیماران و سهولت در دسترسی با توجه به متقاضیان و مراجعان بسیار به این مراکز درمانی ساخته می شوند.

وی میانگین پیشرفت عملیات اجرای کلینیکها را 35 درصد اعلام و بیان کرد: هم اینک چند کلینیک ویژه در سطح شهر مشهد دایر است.

رحیمی در ادامه همچنین به طرح توسعه اورژانسهای سه بیمارستان در مشهد اشاره و بیان کرد: هم اکنون عملیات توسعه اورژانس بیمارستانهای طالقانی، امدادی و هاشمی نژاد در حال انجام است.

وی افزود: توسعه اورژانس بیمارستان طالقانی ظرف 20 روز آینده به بهره برداری می رسد و امیدواریم این طرح در بیمارستانهای امدادی و هاشمی نژاد نیز تا پایان سال مورد بهره برداری قرار گیرند.