توسعه و استانداردسازی بخش های سرپایی درمانی بیماران سرطانی

  • PDF

مهندس علی رحیمی مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح توسعه و استاندارد سازی بخش های سرپایی درمانی بیماران سرطانی در مراکز درمانی زیر پوشش خبر داد.

به گزارش وب دا، مهندس علی رحیمی اظهار داشت: این طرح در قالب برنامه تحول نظام سلامت و اجرای بسته ارتقاء هتلینگ در شش مرکز زیر پوشش دانشگاه شامل امام رضا (ع)،امید، هاشمی نژاد، دکتر شیخ و مراکز درمانی قوچان و کاشمر در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه این طرحها در زیر بنای چهار هزارو461 متر مربع با پیشرفت 20 تا 40 درصدی در حال اجراست اظهار امیدواری کرد: تا پایان امسال شاهد بهره برداری از این طرحها که در راستای گسترش خدمات رسانی به بیماران اجرا شده است به بهره برداری برسد.

مهندس علی رحیمی با اشاره به ا ینکه اجرای بسته هتلینگ یکی از اقدامات مهم و موثر وزارت بهداشت در قالب برنامه تحول نظام سلامت بوده است اظهار داشت: در قالب این بسته حمایتی، اقدامات مهم و موثری از جمله ایجاد کلینیک های ویژه، توسعه بلوک های زایمانی، ، توسعه و استاندارد سازی بخش های سرپایی درمانی بیماران سرطانی،توسعه و گسترش و نوسازی بخش های ویژه بیمارستان ها و بهسازی بخش های بیمارستانی درمراکز زیر پوشش دانشگاه  به اجرا در آمده است. 

آخرین اخبار