تغيير ساعت کار تمامی مراکز دولتی در ليالي قدر

  • PDF


مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: ساعت کار تمامی مراکز دولتی در روزهای نوزده و بیست و سه ماه مبارک رمضان تغییر می کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پور مهدی با بیان این مطلب گفت: بر اساس مصوبه ی جلسه ی  هیات وزیران که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد؛ ساعت کار تمام مراکز دولتی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان مصادف با لیالی قدر، با دو ساعت تاخیر شروع می شود. 
وی افزود: طبق این مصوبه، ساعت کار تمام مراکز دولتی در روزهای شنبه پنجم و چهارشنبه نهم تیر ماه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.  

 

آخرین اخبار