راه اندازی رشته فن آوری تصویر برداری پزشکی در کشور

  • PDF

رشته فن آوری تصویر برداری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در کشور در گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاسیس شد.

به گزارش وب دا،مدير گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی مشهد اعلام کرد، به منظور تامین نیروی مورد نیاز برای مراکز تصویربرداری پزشکی، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد "فن آوری تصویربرداری پزشکی " تاسیس شد.

دکتر محمد تقی بحرینی مدیر گروه فیزیک پزشکی گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته با رشد و توسعه دانش تصویربرداری پزشکی و فناوری های مرتبط با آن تشخیص بهنگام و دقیق بسیاری از بیماریها بطور قابل ملاحظه ای تسهیل شده است. در مراکز تصویربرداری مدرن بدلیل پیچیدگی های علمی و فنی انتخاب بهترین تکنیک تهیه تصاویر و پردازش و آنالیز آنها که منجر به تشخیص دقیق و صحیح می گردد حاصل کار گروهی پزشکان متخصص و متخصصین فن آوری تصویربرداری پزشکی است.

وي افزود: به منظور تامین نیروی مورد نیاز برای مراکز تصویربرداری پزشکی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد "فن آوری تصویربرداری پزشکی" در دیماه 1394 بتصویب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید.

گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی مشهد با توجه به حضور اعضای هیات علمی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز و پشتوانه سال ها تجربه تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک پزشکی برای پذیرش دانشجو در این رشته – مقطع جدید تقاضا و اعلام آمادگی نمود و در یازدهم اسفند ماه 1394 اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی برای ارزیابی امکانات و توانایی گروه فیزیک پزشکی مشهد از این گروه بازدید بعمل آوردند و با تاسیس کارشناسی ارشد "فن آوری تصویربرداری پزشکی"  در گروه فیزیک پزشکی مشهد  موافقت نمودند.

آخرین اخبار